Dịch vụ hải quan

Ngày 09-06-2022 Lượt xem 1634

Dịch vụ khai thuê hải quan là một trong những gói sản phẩm của chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Dịch vụ này áp dụng đối với tất cả các loại hình hàng hoá xuất nhập khẩu gồm hàng nguyên tàu, hàng lẻ, hàng nguyên container, hàng rời,... với đa dạng các mặt hàng như quần áo, gỗ, vải, móc áo, nhựa, trang thiết bị máy móc, trang trí hội thất, hàng nguy hiểm, ôtô,... Bên cạnh đó còn có hàng viện trợ, hàng triển lãm, hàng dự án, hàng quá cảnh.

Dịch vụ khai thuê hải quan là một trong những gói sản phẩm của chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Dịch vụ này áp dụng đối với tất cả các loại hình hàng hoá xuất nhập khẩu gồm hàng nguyên tàu, hàng lẻ, hàng nguyên container, hàng rời,... với đa dạng các mặt hàng như quần áo, gỗ, vải, móc áo, nhựa, trang thiết bị máy móc, trang trí hội thất, hàng nguy hiểm, ôtô,... Bên cạnh đó còn có hàng viện trợ, hàng triển lãm, hàng dự án, hàng quá cảnh.

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat