Incoterm 2020 - EXW - Ex Works
Incoterm 2020 - EXW - Ex Works

EXW | Ex Works – Giao hàng tại xưởng

Incoterms 2020 và các thay đổi được áp dụng so với Incoterms 2010
Incoterms 2020 và các thay đổi được áp dụng so với Incoterms 2010

1. Incoterms 2020 là gì? 2.Nội dung và các điều khoản Incoterms 2020

Incoterm 2020 - CIF - Cost, Insurance and Freight
Incoterm 2020 - CIF - Cost, Insurance and Freight

CIF - Cost, Insurance & Freight – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat